เตชทัต ศรีนิศานต์สกุ
@tatarnee Twitter

Shindan

Diagnosed by 62 people.
1. ลูกชุบมหัศจรรย์ (62)
ใช้ในการเล่นคอมมู"รามาอวตาร"เท่านั้น
Follow @shindanmaker_en
2018 ShindanMaker All Rights Reserved.