เตชทัต ศรีนิศานต์สกุ
@tatarnee Twitter

Shindan

Diagnosed by 70 people
1. ลูกชุบมหัศจรรย์ (70)
ใช้ในการเล่นคอมมู"รามาอวตาร"เท่านั้น
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.