095 | หมิงเยว่เทียน 🌿
@WLTX_Yuetian Twitter
หมิง เยว่เทียน (21) | 178/68 | หมอ | ชื่นชอบสมุนไพรมากๆ ※โปรดระวังไก่ดุ 🐓 สุ่มยา - o.shindanmaker.com/918649

Shindan

Diagnosed by 158 people
1. มาช่วยหมอปั้นยากันเถอะ! (158)
คลาสปรุงยากับศจ.หมิง "ช่วงนี้คิดยาสูตรใหม่ๆ ไม่ค่อยจะออก เจ้าพอจะมีส่วนผสมแปลกๆ มาผสมยาใหม่ๆหรื...
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.