Shindan

Diagnosed by 169 people.
1. สงครามป้ายลดราคา (25)
#จริงจังกับเรื่องเล่นๆ 60นาทีก่อนซุปเปอร์ปิด ในเวลานั้นเองที่สงครามลดราคาก็ถือกำเนิดขึ้น..ขึ้น...ขึ้...
0
2. ทดสอบดวงกับการส่งผู้กล้ากลับโลก (17)
จริงจังกับเรื่องเล่นๆไงล่ะ
0
3. บ่อปลา (15)
จริงจังกับเรื่องกินๆ
0
4. อารยธรรมชั่วร้าย (52)
จริงจังกับเรื่องเล่นๆตามเดิม
0
5. อาวุธในถัง (กาชาเวอร์ชั่น) (39)
จริงจังกับเรื่องเล่นๆ เมื่อถูกเดินผ่านไปอย่างไม่ใยดี เราจึงนำเอาอารยธรรมกาชาอันชั่วร้ายมาใช้ วะฮะฮ่ะ...
0
6. ประลอง Private (21)
จริงจังกับเรื่องเล่นๆ
0
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.