Bambina
@AF_Bambina Twitter
Arcana Famiglia/UL/Anime/Game [ไทย(THAI)/ENG]

Shindan

Diagnosed by 257 people.
1. [AVC&VC] จงดื่มน้ำยาปริศนาตามบัตรคำส... (44)
บัตรออกคำสั่งของซีแอล วี อควาเต้ได้ถูกใช้งานพร้อมบัตรออกคำสั่งของโรเร็น วี อควาเต้รวมเป็น 2 ใบ สั่งใ...
2. [AVC] ปาบอลหิมะ (15)
ไว้สำหรับสุ่มปาบอลหิมะใส่อีกฝ่าย
3. [AVC] สุ่มการโจมตีกับหลบหนีที่เหมือง (15)
ไว้สำหรับสุ่มการโจมตีมอนสเตอร์กับหลบหนีมอนสเตอร์ที่เหมือง
4. [AVC] เหมืองชั้น7-9 (16)
ไว้สำหรับขุดแร่ที่เหมืองชั้น7-9
5. [AVC] เหมืองชั้น4-6 (1)
ไว้สำหรับขุดแร่ที่เหมืองชั้น4-6
6. [AVC] เหมืองชั้น1-3 (2)
ไว้สำหรับขุดแร่ที่เหมืองชั้น1-3
7. [AVC] ตกปลา (11)
ไว้สำหรับสุ่มของที่ตกได้ในทะเล
8. [AVC] สุ่มไอเท็มเสริมความแข็งแกร่ง!? (27)
ไว้สุ่มไอเท็มเสริมความแข็งแกร่ง
9. [AVC] สุ่มชุดฮาโลวีน(?) (126)
สุ่มชุดแต่งกายฮาโลวีน (งานวันรำลึกถึงดวงดาว)
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.