ในยามบ่ายของวันหนึ่งอาจารย์สกุลนี จันทร์พยัคฆ์ก็เดินมาตั้งบูธไว้ ณ ส่วนหนึ่งในลานกิจกรรม เอาหล่ะ! มาสุ่มคำสั่งเพื่อมาแลกคะแนนกันเถอะ! (คำเตือน : ควรวางถุงกาวก่อนเล่น)
@jjgamemaster_47 106 people
0 31 results.
Enter your name for diagnosis
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.