อารมณ์เป็นสิ่งที่ซับซ้อน ในนี้มีตั้งแต่แบบ สั้นๆง่ายๆตามหลักพื้นฐานจิตวิทยา ไปจนถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนในบางสถานการณ์
@noai_mp 2,322 people
4 225 results.
Enter your name for diagnosis
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.