เป็นชินดันที่สุ่มเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อตัวละครเข้าไปในห้องลับในห้องที่ 5
@IACOMMU 465 people
1 IACommu #IA_HalloweenParty2015 990 results.
Enter your name for diagnosis
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.