พิมพ์ ''[ชื่อเพลเยอร์] โจมตี [ชื่อมอนสเตอร์][ครั้งที่กำจัด]" เช่น นายเอโจมตีฟไลม์1,นายเอโจมตีฟไลม์2 แอนด์คอนทีนิว
@dc9spot 340 people
0 100,000,000,000,000… results. (Results changes every day.)
Enter your name for diagnosis
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.