คุณจะได้ทำงานที่ค่ายเพลงไหน? ตำแหน่งอะไร? มาดูกัน
@Kqchi_ 2,830 people
1 792 results. (Results changes every day.)
Enter your name for diagnosis
Follow @shindanmaker_en
2019 ShindanMaker All Rights Reserved.